24 uurs zorg: dé oplossing voor zorgbehoevenden met een thuiswoonwens

24 uurs zorg

De gemiddelde levensverwachting is de laatste decennia in landen als Nederland behoorlijk toegenomen. Evenwel is het natuurlijk niet zo dat alle mensen die een respectabele leeftijd weten te bereiken dit ook op een zeer vitale manier doen. Op een gegeven moment zijn tal van mensen namelijk in meer of mindere mate afhankelijk van hulp van anderen, zoals familieleden, verpleegkundigen en andere zorgspecialisten. Bij sommige mensen is zelfs nagenoeg de hele dag zorg wenselijk of nodig. We spreken dan ook wel van 24 uurs zorg. Dat klinkt weliswaar misschien niet fraai, maar dit is wel dé manier waarop je als zorgbehoevende zo lang mogelijk in je eigen huis kunt blijven wonen. Voor veel mensen is dat laatste van enorm belang, bijvoorbeeld om waardig te kunnen blijven leven.

24 uurs zorg

Hoe zorg je dat 24 uurs zorg betaalbaar blijft?

Als er 24 uur per dag professionele zorg tot je beschikking staat, dan zit daar uiteraard een fors kostenplaatje aan vast. Echter zijn er manieren om dit toch betaalbaar te houden. Zo is het ten eerste zaak om in aanmerking te komen voor een PGB (persoonsgebonden budget). Met dat budget zou je de zorg die je graag zou willen afnemen deels of misschien zelfs geheel kunnen betalen. Mogelijk is het aan te raden om advies in te winnen bij een externe expert voor het aanvragen van dit budget. Zo maak je de kans het grootst dat er een goed en bruikbaar budget voor je vrijkomt.