Jouw persoonlijke groei: Hoe kan men groeien? 

Jouw persoonlijke groei

Over het algemeen stelt men doelen op in het leven waarvan het gewenst is deze te behalen. Tussen de huidige situatie en de doelen zit meestal een gat. Bij jouw persoonlijke groei of zelfontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van de aspecten die nodig zijn om het desbetreffende doel te behalen. Zelfontwikkeling zorgt voor vooruitgang in het leven. Hierbij kan inspiratie en motivatie worden gehaald uit ervaringen van andere mensen. Steeds meer mensen investeren tegenwoordig in zelfontplooiing gezien de voordelen het te bieden heeft. Maar op welke vlakken kun je allemaal groeien en hoe kun je zelfontwikkeling stimuleren? 

Jouw persoonlijke groei

Op welke vlakken kun je groeien? 

Jouw persoonlijke groei is iets wat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Vrijwel elke gebeurtenis is het leven waaruit iemand is gegroeid, draagt bij aan zelfontwikkeling. Aangezien zelfontplooiing een brede term is, betekent dit dat men zich op allerlei vlakken kan ontwikkelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Zelfbewustzijn: Hierbij kan het gaan om waar je open voor staat en waarvoor niet. Ook kan het gaan om wat je wel of niet accepteert. 
  • Sociale vaardigheden: Hierbij kan de commutatie met mensen worden verbeterd. 
  • Mentale en fysieke gezondheid: Hierbij kunnen de geestelijke en lichamelijke doelen worden behaald.
  • Discipline: Hierbij kan men zichzelf ontwikkelen om prioriteiten te stellen. 

Persoonlijke ontwikkeling

De eerste stap tot zelfontwikkeling is de bewustwording van waar men zichzelf in wil ontwikkelen en wat de huidige staat is. Hierna is het van belang om een beeld te schetsen hoe men wil groeien. Concrete doelen opstellen helpen om gemotiveerd te werken en kan nauwkeurig worden bijgehouden of een bepaald doel is behaald. Als laatst kan een persoonlijk ontwikkelplan (POP) worden opgesteld waarin is beschreven wat men wil bereiken en hoe dit zal worden behaald. Zowel voor korte als lange termijn doelen, kan dit plan worden opgesteld.