Mijn administratie indienen

Elke onderneming of zelfstandige zaakvoerder moet minstens een keer per jaar of meerdere malen doorheen een boekjaar zijn administratie waaronder de volledige mijn administratie indienen. Die administratie kan op papier gemaakt worden maar evengoed digitaal worden opgesteld via een boekhoudprogramma of in een excel platform. Ik herinner mij dat ik tijdens mijn zelfstandigheid gemakkelijk vier keer per jaar op controle moest met mijn volledige administratie bij een professioneel boekhouder en op het einde van het boekjaar diende hij mijn administratie in bij de overheid. Tijdens die controles spoorden we fouten op en haalden die uit de administratie. Let erop dat je zeker steeds rekening houdt met de geldende wetten voor het indienen van je administratie.

Sancties bij niet naleving

Wanneer de administratie niet op tijd wordt ingediend kunnen er door de overheid sancties worden opgelegd. Dat geldt ook voor een administratie die onvolledig of foutief wordt ingediend. Die sancties kunnen variëren van het terugbetalen van niet aangegeven sommen, extra geldboetes of bij grootschalige en doelbewuste fouten zelfs gevangenisstraffen. In dat laatste geval spreken we over fraude. De administratie die je indient moet ook opgesteld worden conform een heleboel regels. Daarvoor kun je vooraf een volledige of een snelle cursus volgen en een examen afleggen. Wanneer je voor dat examen slaagt krijg je een attest of bewijs wat aantoont dat je het voeren van een administratie onder de knie hebt.