Wat te doen bij ptss voor naasten?

Als je samen leeft of samen woont met iemand die lijdt aan PTSS, dan is dat ook voor jou moeilijk. Hoe ga je om met de boze buien, met agressie, met verdriet. Je ziet iemand wegkwijnen en wilt graag hulp bieden, maar hoe dan? Het is belangrijk dat de PTSS’er zijn of haar verhaal bij jou kan doen. Luister ernaar zonder te oordelen. Het vraagt veel van je, want sommigen blijven hun verhaal vertellen en jij moet dan geduldig alweer aanhoren wat diegene heeft meegemaakt. Anderen praten juist niet. Kom niet met loze beloftes dat het morgen weer beter zal gaan, het vertrouwen in de wereld is bij iemand met PTSS namelijk weg. Je hebt nu een antwoord op de vraag wat te doen bij ptss voor naasten?

Hulp voor de naasten

Ook naasten van iemand met PTSS kunnen hulp nodig hebben. Schaam je er vooral niet voor. Je hebt een moeilijke taak. Je kunt wellicht de pijn van die ander niet meer aan en lijdt er zelf teveel onder. Zoek voor jezelf steun, een luisterend oor. Ook een lotgenotengroep kan van grote waarde voor je zijn. Misschien ervaar je het niet zo, maar vaak ben jij als naaste de grootste steun voor degene met PTSS. Dat kan een te grote belasting zijn als je zelf niet met je verhaal naar buiten kunt komen. Probeer of die naaste zelf hulp gaat zoeken, ook al wil hij of zij dat in eerste instantie niet.